Vietnam


SUNCARE GROUP expands their operations globally with the “Hokuriku region” of Japan as it’s starting point.

SUNCARE GROUP ở thanh phố ishigawa tỉnh kanazawa, ở trung tâm phía tây của Nhật Bản phát triển dịch vụ tư vấn quản lý và tiếp thị cho chăm sóc điều dưỡng,Nhật Bản đã thành lập một tổ chức cho sinh viên nước ngoài từ năm ngoái.

Hiện tại ở khu vực Châu á có dự án thành lập ở cơ sở địa phương,tương lai,ở Châu á phát triển dự án đào tạo nhân viên chăm sóc y tế,tư vấn quản lý vân vân...

Soft & Hard

We plan to provide a full package which includes services ranging from Nursing Caregiver Training, Dispatching and Accepting of Nursing Caregivers in both countries, Facility Exterior and Interior Designing (Japan Construction Team), up to Layout Planning and Facility Management Assistance.

Được giảng dạy tổng thể từ kiến thức cơ bản theo phong cách Nhật tới công việc chăm sóc thực tế do người hướng dẫn có kỹ thuật giảng dạy. Theo chương trinh ₫ào tạo chăm sóc điều dưỡng thibbạann có khả năng ở lại Nhật làm việc.

Ứng với vấn ₫ề chăm sóc người già ở nước ngoài,chúng tôi giới thiệu kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng theo phong cách Nhật Bản và thiết lập kế hoạch quản lý hiệu quả phân biệt đối xử.

With our group’s experienced Architecture and Construction business team, we provide a construction management service plan for a Japanese-styled nursing care facility.

Sơ đồ gửi người

đào tạo thực tập kỹ thuật ở trong nước NhậtNhật là chuyển từ càcc nước đang phát triển tới Nhật bồi dưỡng kỹ năng,với mục đích ủng hộ đào tạo nhân lực là chế độ của Nhật Bản

Suncare holds trainings in Japan and in other regions of Asia.

SUNCARE hệ thống nghiên cứ--ví dụ tham khảo

Here are some of Suncare Group’s Facilities.

[Sơ đồ phác thảo 3 tầng ]
● Tầng 3 tòa nhà thép
● Sức chứa 51 người
● Menu dịch vụ chăm sóc
●ØPhòng dịch vụ  20 người
●Nhà điều dưỡng trả tiền
●Chăm sóc tại nhà:Diện tích đất 993.84㎡(300.64坪)
●Diện tích tòa nhà:1499.71㎡(570.52坪)
●Địa chỉ trụ sở hiện tại:Postal code 933-0959 464-1 Nagae, Takaoka City, Toyama Prefecture

[Sơ đồ phác thảo3 tầng]
sức chứa 115 người s
●Menu dịch vụ chăm sóc
●ØPhòng điều trị đặc biệt  29 giường
●Øở trọ ngắn ngày 29 giường
●ØQuy mô nhỏ chăm sóc taị nhà

デイサービス
ØDịch vụ căm sóc tại nhà
●Diện tích đất: 4570.92㎡(1382.73坪)
●Diện tích tòa nhà:2877.11㎡(870.33坪)
●Địa điểm hiện tại: Postal code 933-0959 464-1 Nagae, Takaoka City, Toyama Prefecture

Enjoy various events and expect lots of activities!

Let us build hand in hand a new business that can light up people’s future.

お問い合わせ先(日本語でご対応します)

SUNCARE HOLDINGS General Meeting(2016.04.22)